Instytut Immunoterapii, Nowotworów i Chorób Przewlekłych

Wsparcie w terapii onkologicznej i w terapii chorób przewlekłych

+48 575 622 322

+48 575 944 355

favicon drukuj

Milena Dzienisiewicz

Milena Dzienisiewicz

Milena Dzienisiewicz – psycholog – psychoonkolog. W swojej pracy specjalizuję się w pomocy dorosłym osobom chorym onkologicznie, a także ich bliskim.

Drogę do zawodu psychologa rozpoczęła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra psychologii w 2008 roku.  Następnie ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie certyfikacji w terapii metodą Simontona. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Jako psychoonkolog pomaga pacjentom w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, na każdym jej etapie. Na jej wsparcie mogą liczyć także osoby towarzyszące choremu w procesie leczenia. Wszystkim pacjentom zapewnia pełne zaangażowanie. 

Z pacjentami pracuje wykorzystując metodę Carla Simontona – jest to rodzaj terapii, który oparty jest na nurcie psychologii poznawczo – behawioralnej. W dużym skrócie, jest to metoda opierająca się na pracy z naszymi myślami i przekonaniami, co ma z kolei wpływać na zmianę zachowań. Terapia Simontonowska pomaga zmniejszyć lęk i stres jaki odczuwają chorzy oraz ich bliscy. W trakcie terapii, pacjenci uczą się sposobów na zmianę swojego sposobu myślenia, poznają techniki relaksacyjne, przyzwyczajają się też do szczerej i otwartej komunikacji.

Wszystko to wpływa na zwiększenie zaangażowania w proces leczenia oraz znacząco poprawia jakość życia. 

rada naukowa / nasi lekarze